לימוד עברית למתקדמים

אולפן עדי מציע קורס עברית לעולים חדשים ברמה ב' לפי שיטת 'מפתחות לעברית' המדרגת את חומר הלימוד מן הקל אל הכבד, מתמקדת בשיעורים בעברית פרגמטית ותקשורתי.

הקורס בן 150 שיעורים בלימוד קבוצתי עם מורה, מעניק שליטה טובה בשפה העברית, יכולת לנהל שיחה חופשית,
לקרוא טקסטים בתחומים שונים, למלא טפסים ולכתוב מכתבים והודעות לפי הצורך. כמו כן, שיעורים בקורס יוקדשו להכנה
לקראת מבחן סיום רמה ב' מטעם משרד העלייה והקליטה.

*** עולים חדשים זכאי משרד הקליטה ***
עליכם לפנות למשרד העלייה והקליטה ולשלוח לנו אישור זכאות. אולפן עדי ינפיק לכם מסמכים, אישורים ותעודת סיום אולפן ברמה ב'

רמה ב'- קורס עברית לעולים חדשים
Level B - New immigrants
שיעורים : ייקבעו בהמשך
ימים ושעות : ייקבעו בהמשך
תנאי קבלה : מבדק רמה של אולפן עדי