לימוד עברית למתחילים

אולפן עדי מציע לעולים חדשים ברמה א' מסלול משולב של לימודי עברית רמה א' ורמה ב'. הלימודים יתקיימו בשני שלבים.


שלב ראשון - רמה א'

קורס בן 60 שיעורים בלימוד עצמי בעזרת קורס אונליין "מפתחות לעברית". הקורס למתחילים מעניק חוויית לימוד קלה, מהנה ויעילה לפי שיטת הלימוד הייחודית שלנו. לרכישת בסיס טוב להבנת השפה העברית, ויכולת טובה לנהל שיחה פשוטה בעברית.

שלב שני- רמה ב'

קורס בן 150 שיעורים בלימוד קבוצתי עם מורה. הקורס למתקדמים מעניק שליטה טובה בשפה העברית, יכולת לנהל שיחה חופשית לקרוא טקסטים בתחומים שונים למלא טפסים ולכתוב מכתבים והודעות לפי הצורך. כמו כן, שיעורים בקורס יוקדשו להכנה לקראת מבחן סיום רמה ב' מטעם משרד העלייה והקליטה.

אישור הרשמה ללימודי שלב שני מותנה בציון עובר של מבחן סיום רמה א' מטעם 'אולפן עדי'.

 

*** עולים חדשים זכאי משרד הקליטה ***
עליכם לפנות למשרד העלייה והקליטה ולשלוח לנו אישור זכאות. 'אולפן עדי' ינפיק לכם מסמכים, אישורים ותעודת סיום אולפן ברמה ב'

רמה א' - קורס עברית לעולים חדשים
Level A-New immigrants
שיעורים : 60 (לימוד עצמי)
המלצתנו : פעמיים בשבוע