לימודי עברית למבוגרים ופנסיונרים

לימודי עברית למבוגרים ולפנסיונרים  מחולקים לפי גיל ורמות ידע בעברית. מיועדים לרכישת השפה בהתאם לרקע הלומדים וליעדיהם. אנו מציעים לבחירתכם שיעורים ליחידים או קורסים בקבוצות קטנות, בימים ובשעות גמישות לנוחותכם. בשיעורינו מקפידים על איכות תכני הלימוד ועל התאמת דרכי עבודתנו לצורכי הלומדים, החל מרמת מתחילים ללא כל רקע והיכרות קודמת עם השפה, ועד לרמות מתקדמות.

שיעורים ליחידים

מבוגרים ופנסיונרים
שיעורים: גמיש
המלצתנו: פעמיים בשבוע
יום ושעה: ייקבעו בהמשך

קורסים לקבוצות

מבוגרים ופנסיונרים
שיעורים: 30
ימים ושעות: ייקבעו בהמשך
מספר שיעורים בשבוע: 2