• Welcome to Our store Multikart
  • שירות לקוחות:


למה חשוב ללמוד עברית?

למה חשוב ללמוד עברית?

  • 20/11/2023

 

אתם לא צריכים להיות יהודים או ישראליים כדי שיהיה לכם חשוב ללמוד עברית. אתם יכולים להיות "אוהבי שפות" ולבחור ללמוד עברית כשפה זרה, מעניינת ושונה משפת המקור שלכם. או אולי להיות "אוהבי עברית" כשפה ותרבות, כחיבור לשורשים שלכם למורשת היהודית.
ייחודיות השפה העברית שהיא מחברת בין עבר להווה עמנו כיום. היא השפה היחידה מבין כל השפות העתיקות ששרדה, והיא מדוברת וחיה עד ימינו אנו.

עברית היא שפה עתיקה בת 3,000 שנה, היא שייכת במקור לשפות השמיות כמו השפה הערבית אחותה.
עברית היא "לשונו של עבר" ( ever ) המוזכר במקרא כאב הקדמון של עמי האזור, ביניהם גם של עם ישראל. המקרא מספר כי "שם" (shem) היה אבי סבו של "עבר". מכאן אנו יכולים להבין את הקשר בין השמית, שהייתה שפתו של "שם" האב הקדמון, לבין העברית שנחשבת לשפתו של "עבר". 

כשפה שהיא עתיקה – חדשה, לעולים חדשים ולתושבים זמניים בישראל חשוב ללמוד עברית כשפה שנייה על מנת לרכוש ידיעה ויכולת טובה להשתמש בשפה.
אם אתם חיים בישראל, כתושבים זמניים או כאזרחי המדינה, חשוב לכם ללמוד עברית כדי להיות מסוגלים לתקשר עם הסביבה ולתפקד במצבי חיים שונים. כדי שתוכלו להיות פחות תלויים ברצונם הטוב ובעזרה מאחרים בהתנהלותכם מול מוסדות, מקום העבודה ובחיי היום יום שלכם. בנוסף, לימוד העברית כשפה שנייה מחבר את הלומדים אל מורשתה העתיקה כשפת התורה ומחזקת את תחושת השייכות וההרגשה של להיות חלק מהחברה בישראל. ללמוד עברית חשוב ומסייע לתהליכי קליטה והשתלבות טובה ומצליחה בארץ.
תנ

לילדים בגיל צעיר, ממשפחות יהודיות או ישראליות שחיות כיום בחוץ לארץ, חשוב ללמוד את השפה כדי לבנות זהות לאומית וליצור חיבור למורשת ולתרבות.

לילדים ולנוער החיים בישראל שאינם דוברי השפה כשפת אם, עולים חדשים או בני תושבים חוזרים, חשוב ללמוד על מנת להבטיח את השתלבות חברתית ולהגביר סיכויי הצלחה בלימודים.
עברית משמשת את הצעירים לתקשורת יומיומית עם חברים ועם מורים במסגרת החינוכית.

עבור עולים חדשים מבוגרים חשוב ללמוד עברית מכיוון שהיא מפתח עבורם להצלחה בכל תחומי החיים: החברתיים, האקדמיים והתעסוקתיים.

 

 

עדי ברגר רם

עדי ברגר רם, מנכ"לית האולפן, בעלת תואר שני בחינוך ותואר ראשון בלשון עברית, מביאה איתה 40 שנות ניסיון בהוראת עברית לעולים חדשים באולפנים של משרד החינוך. מפתחת תכנים ושיטות הוראה בתחום שפה ותרבות. אנו מציעים לכם שיעורי עברית לכל גיל ומטרה, ומסלול מיוחד של קורסים בעברית לעולים חדשים בשעות גמישות ונוחות לכם, בקצב ובדרך הנכונה לכם תוכלו לרכוש ידע ויכולת טובה בעברית.